• CO3 Consultancy

    Nationale Politie:

    op weg naar duurzame inzetbaarheid bij de politie

CO3 Consultancy


 

U wilt van idee, ambitie, visie of kaders naar concrete en werkbare plannen? Samenwerken is nodig maar lijkt niet van de grond te komen? Een project blijft stroperig, ondanks de noodzaak snel resultaten te boeken?

Wij helpen u met projectleiding en procesbegeleiding.

 

Ons motto: Commit Connect Cocreate

 Een gezamenlijk beeld over doel en vertrekpunt als kickstart voor samenwerken. Wat heeft de buitenwereld van ons nodig? Wat wordt van ons verwacht? Waar staan we nu? Zodra daarover doorvoelde consensus is ontstaat beweging en sturing.

Dit inspirerende beeld, dat richting geeft en ruimte laat, maken we samen met de organisatie.


Dán kunnen mensen zich aansluiten, vanuit hun eigen expertise en rol: medewerkers, managers, professionals van binnen en buiten de organisatie.

Deze verbinding faciliteren wij door met hen netwerken te bouwen, voor de duur van het project en langer.


Vanuit het gezamenlijke beeld en de verbinding komen mensen samen tot de juiste oplossingen. Creatief en haalbaar. Positieve voorbeelden en rolmodellen lichten we uit. We bouwen verder op wat er goed is.

Het realiseren van oplossingen doen wij met alle betrokkenen, gestructureerd en daadkrachtig.