Marc Schumm

"Een doel zonder plan is slechts een wens"

 

 

Ik vind het leuk om samen met anderen dingen uit te denken en werkend te krijgen. Klanten huren mij in als betrokken adviseur bij verandertrajecten in het sociale domein. Ook word ik graag ingezet als interim leidinggevende van bijvoorbeeld de backoffice tijdens een transformatieproces. De insteek: een combinatie van creatief samen oplossingen zoeken en praktisch de handen uit de mouwen te steken.

Wat ik onder andere gebruik is mijn vaardigheid om vanuit alle beschikbare informatie een heldere analyse te maken van dat wat nodig en zinvol is.

Ik werk al jaren met veel plezier als consultant of transitiemanager aan projecten in de publieke sector, bij overheidsorganisaties en gemeenten. De consequenties van beleidsveranderingen zoals decentralisatie voor de bedrijfsvoering van een gemeentelijke administratieve afdeling zijn doorgaans groot. Vaak zijn nieuwe processen en de herinrichting van teams nodig. Als adviseur en als interim teamleider kenmerkt mijn aanpak zich door een duidelijke ordening, waarbij we via concrete tussenresultaten werken aan de strategische doelstellingen.

Voor mij is het daarbij belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar bijdrage te kunnen leveren, en dat iedereen zich gehoord en gezien weet. De verandering begint al met het samen bedenken hoe die verandering er uit moet zien en wat dat precies betekent voor de manier van (samen)werken. Mijn overtuiging is dat organisaties het beste functioneren met goed ondersteunde professionals die de ruimte krijgen om vanuit hun passie en kwaliteiten hun werk te doen en verder te ontwikkelen. In mijn aanpak investeer ik hier altijd als eerste in.

 

 

06 27 62 70 16

m.schumm@co3consultancy.nl

Linkedin