Helma Boerboom

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder"

 

 

Ik ben een mobiliserende procesbegeleider en projectleider: mijn talent is om effectief de noodzakelijke ruimte en energie te creëren waarin de betrokkenen kunnen leren en met elkaar resultaten bereiken die ieder voor zich niet te realiseren zijn. Mijn werkstijl en aanpak blijken zeer effectief bij de implementatie van complexe vraagstukken zoals duurzame inzetbaarheid, diversiteit en het managen van transities in het sociale domein. Ook om ideeën rondom participatie vorm te geven weten opdrachtgevers mij te vinden.

Mijn aanpak kenmerkt zich, zowel in het transitiemanagement als in het zuivere projectmanagement, door een scherpe vraagstelling en een heldere ordening.  Hierdoor wordt de scope van een vraagstuk voor iedereen duidelijk en weten medewerkers op één lijn te komen en zélf oplossingen aan te dragen. Een gezamenlijk en inspirerend beeld van de toekomst is een noodzakelijke bindende kracht.

Ik ben ervan overtuigd dat een organisatie pas echt in beweging komt als de mensen in beweging komen. Sturen op samenwerken en daarbij inzetten op de betrokkenen te betrekken zijn wat mij betreft succesfactoren om de gewenste veranderingen tot stand te brengen. Het instrumentarium dat ik hiervoor inzet is creatief en doordacht. Inspirerende werkvormen, workshops, een congres, expertteams met betrokkenen van binnen en buiten de organisatie: Ik heb veel ervaring met het ontwikkelen en organiseren van de meest diverse bijeenkomsten en platforms.

In veranderprocessen geniet ik van het mobiliseren van kwaliteiten binnen de organisatie, weerstanden doorbreken, ideeën laten delen en ruimte geven aan zelfsturing om zo te komen tot blijvende resultaten.

 

 

06 53 17 53 72

h.boerboom@co3consultancy.nl

Linkedin