Gemeente Oldenzaal: een stap verder in de transformatie Sociaal Domein

 

HET VRAAGSTUK

De ambitie van de gemeente Oldenzaal bij de transitie in het sociale domein was helder: vanaf de start op een integrale manier werken zonder concessies aan de dienstverlening.

Nadat de afdeling Beleid voor de drie zorggebieden Jeugdzorg, Participatie en WMO een stevige basis had gelegd voor de transitie werd het van belang projectplannen uit te werken vanuit een gemeenschappelijke focus en onderlinge samenhang zodat alle afdelingen vanuit een heldere opdracht met de implementatie aan de slag konden gaan. Bij de implementatie kon de afdeling in charge, Werk Inkomen en Zorg, graag wat ondersteuning gebruiken om de focus van de reguliere werkzaamheden te richten op het uitvoeren van de activiteiten uit het projectplan.

 

DIT HEBBEN WE BEREIKT

Op 1 januari 2015 stond er een stevige basis om de burgers met zorgvragen te helpen. Bovendien wordt sinds 1 januari door iedereen met veel inzet en energie gewerkt aan het doorontwikkelen van de nieuwe dienstverlening en het Maatschappelijk Plein als centraal servicepunt.

 

DE CO3-AANPAK

 • Beleidskaders vertaald naar de Oldenzaalse setting.
 • In een aantal sessies met alle betrokkenen het nieuwe werkproces vormgegeven.
 • Met elke afdeling gekeken wat (van hen) nodig was voor dit nieuwe proces.
 • Coördinatie van uitvoering en doorontwikkeling door transitiecoördinator vanuit CO3.
 • De inzet van een CO3-interim leidinggevende voor het backofficeteam met veel bedrijfskundige expertise (vanaf 1 januari 2015).

 

TYPISCH CO3

 • Draagvlak op inhoud én proces: werken vanuit gemeenschappelijkheid.
 • Daadkracht en dynamiek: slimme handvatten, helder over acties (doen!).
 • Uitvoeringscollega’s worden (mede)eigenaar van de verandering.
 • Inzet van scrum-sessies (beproefde methodiek uit ICT-wereld) voor voortgangsoverleg.
 • Helder zijn en blijven over het gezamenlijke doel: meetbaar betere participatie.
 • Zeer kundige coördinatie, die de organisatie echt in beweging brengt.
 • Voortdurende reflectie op effecten bij de doelgroep/in de samenleving: wat leveren de inspanningen op het sociaal domein nou echt op?

 

Meer weten over dit traject?

Bel of mail Marc Schumm:

T: 06-27627016

E: m.schumm@co3consultancy.nl

 

Gemeente Oldenzaal: Sterk samenwerken om transformatiedoelen te bereiken
Nationale Politie: op weg naar duurzame inzetbaarheid bij de politie
Gemeente 's-Hertogenbosch: succesvolle ontwikkeling frontoffice
Nationale Politie: samen werken aan diversiteit in de politiepraktijk
 • "Met de CO3 aanpak maakten wij een enorme sprong voorwaarts!" Marcel Punt, gemeente Oldenzaal
 • "Zij zijn productief door het aanreiken van handvatten en het goed doorvertalen naar acties en dingen doen. Daarbij werken zij altijd vanuit gemeenschappelijkheid met veel energie en draagvlak van medewerkers. Hierdoor komt er dynamiek en heeft iedereen er zin in!" Derk van Wolde, gemeente Oldenzaal