Nationale Politie: op weg naar duurzame inzetbaarheid bij de politie

 

HET VRAAGSTUK

Duurzame Inzetbaarheid

Over het belang van vitale medewerkers en duurzame inzetbaarheid was men het eens bij het landelijk programma HRM van de politie. Maar wat dit betekende en wat er moest gebeuren? En wie aan zet was?

Het thema bleef ‘typisch HRM’ en dreigde bovendien te blijven steken in persoonlijke interpretaties en weinig concrete ideeën. En dat terwijl 26 korpsen aan de slag moesten met dit strategische thema.

 

DIT HEBBEN WE BEREIKT

Duurzame inzetbaarheid staat op de agenda van de strategisch en tactisch leidinggevenden en is niet langer een thema van HRM. Vanuit het primaire proces, ‘het echte politiewerk’, werken leidinggevenden nu aan duurzame inzetbaarheid en zorgen ervoor dat hun medewerkers scherp zijn en blijven op hun eigen professionaliteit. HRM ondersteunt hen met vakkennis.

 

DE CO3-AANPAK

 • Een netwerk gevormd van 4 initiatiefkorpsen die zelf aan de slag zijn gegaan – lerend van elkaar en gevoed door externe experts. Van abstract naar concreet. Aan de hand van echte dilemma’s hebben de sleutelfiguren van deze korpsen een gezamenlijk perspectief gedefinieerd en inzetbaarheid en vitaliteit vertaald naar concrete acties.
 • Visie, randvoorwaarden en instrumentarium zijn bij elkaar gebracht in het model “7 Bouwstenen voor Vitaliteit”.
 • Voor implementatie aangesloten op de vrij grote autonomie van elk korps, decentraal dus, waarbij geprofiteerd kon worden van elkaars ervaringen en hulpmiddelen. Het landelijke procesteam ondersteunde en initieerde.

TYPISCH CO3

 • Vakmanschap van de politiemedewerker centraal stellen. De eigen kracht van werknemers aanspreken.
 • Aansprekende creatieve werkvormen: werken met dilemma’s, kompas van intentie naar actie en de netwerkanalyse.
 • Samenstellen van een Regieteam met vertegenwoordiging van 4 initiatiefkorpsen: aanjagers, ideeënplatform.
 • Inzet van Vitaliteitsbijeenkomsten: samenkomst van medewerkers, leidinggevenden en HRM van initatiefkorpsen.
 • Altijd en overal een heldere positionering van lijn en HRM, waarbij de lijn initiator is en HRM ondersteunt.
 • Inzet van Sponsorteam:
 • Delen van instrumenten en informatie via intranet met alle medewerkers ten behoeve van hun eigen vitale loopbaan.

 

Meer weten over dit traject?

Bel of mail Helma Boerboom:

T: 06-53175372

E: h.boerboom@co3consultancy.nl

 

Gemeente Oldenzaal: Sterk samenwerken om transformatiedoelen te bereiken
Gemeente Oldenzaal: een stap verder in de transformatie Sociaal Domein
Gemeente 's-Hertogenbosch: succesvolle ontwikkeling frontoffice
Nationale Politie: samen werken aan diversiteit in de politiepraktijk
 • "De wijze waarop kennis en expertise werden ingezet is door de initiatiefkorpsen gewaardeerd: enthousiasmerend, kundig, maar ook kritisch reflecterend"