Gemeente Oldenzaal: Sterk samenwerken om transformatiedoelen te bereiken

 

HET VRAAGSTUK

browniesdownies4Drie gemeentelijke afdelingen die alleen door stevig samenwerken met elkaar en met externe partijen de transformatie in het sociale domein kunnen realiseren. Waar een wil is, is een weg?

De managers van deze afdelingen constateerden eind 2015 dat dit in de praktijk nog niet zo eenvoudig is. Samenwerken is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Discussies over de rollen, taken die overlapten en zaken die bleven liggen omdat de bal eerst bij de ander zou liggen. Hoe konden de betrokkenen de goede intenties ombuigen tot daadkracht en voortgang? Hoe krijgt men perspectief op wat het zal opleveren?

 

DIT HEBBEN WE BEREIKT

De opbrengst is ‘zacht’ en tegelijkertijd een stevig fundament voor samenwerken: een gemeenschappelijke bedoeling met mooie drijfveren als kompas voor het dagelijkse werk. Inzicht in elkaars behoeften, openheid in wat samenwerken voor iedereen persoonlijk betekent en daardoor bewuster samenwerken. Interactie. Nieuwe verbinding met externe partners, met als resultaat een gezamenlijke toekomstagenda.

Géén eenmalige exercitie: de gemeente zet het programma voort, lerend en reflecterend.

 

DE CO3-AANPAK

 • Management ondersteund om gezamenlijke dialoog en inspiratie te organiseren met stimuleren van eigenaarschap (programmalijn, werkvormen).
 • Vraagstukken samen en met externe partners onderzocht en gemeenschappelijke successen benoemd.
 • Action learning principe om mensen te verbinden en te activeren tot samenwerking met onder meer een rugzakje met ervaringen op intranet.

 

TYPISCH CO3

 • ‘Bewegen in samenwerken’ als kapstok voor de fasering.
 • Intern én extern.
 • Iedereen is nodig om succesvol te zijn: meekijken, meedenken, meedoen.
 • Samenwerken gaat om persoonlijk instappen.
 • Praktische werkbaarheid, positief en gericht op ontwikkeling.
 • Veel aandacht voor de eindoverdracht: de gemeente is toegerust om zelf regelmatig met alle betrokkenen op het proces te blijven reflecteren. Een kernteam van enthousiaste deelnemers stimuleert ideeën en maakt de (tussentijdse) resultaten inzichtelijk.

Meer weten over dit traject?

Bel of mail Helma Boerboom:

T: 06-53175372

E: h.boerboom@co3consultancy.nl

Gemeente Oldenzaal: een stap verder in de transformatie Sociaal Domein
Nationale Politie: op weg naar duurzame inzetbaarheid bij de politie
Gemeente 's-Hertogenbosch: succesvolle ontwikkeling frontoffice
Nationale Politie: samen werken aan diversiteit in de politiepraktijk
 • “Het inzicht in verschillende behoeftes was een eyeopener!”
 • “Geoefend met onze veranderende rol als leidinggevende: ruimte geven aan de medewerkers en meer een faciliterende houding ontwikkelen als leidinggevende om dit proces te stimuleren en ondersteunen.”