Nationale Politie: samen werken aan diversiteit in de politiepraktijk

 

HET VRAAGSTUKDiversiteit Politie

Duidelijk was dat diversiteit voor een veilige politieorganisatie en maatschappij noodzakelijk was. Ook dat diversiteit een wezenlijk onderdeel zou moeten vormen van het werk van iedere politieman en -vrouw. Maar het Expertisecentrum Diversiteit naderde haar einddatum evenals twee grote diversiteitsprojecten. Daar doorheen liep de vorming van de Nationale Politie.

Hoe moest diversiteit daarna zijn beslag krijgen in de landelijke politieorganisatie? Dat was ondanks behoorlijk wat inspanningen nog niet gelukt.

 

DIT HEBBEN WE BEREIKT

Diversiteit staat prominent op de strategische agenda. En belangrijker nog: diversiteit maakt nu deel uit van het politievak, van het werk van iedere dag van de politiemensen op straat. Verder bouwen projectgroepen in specifieke programma’s verder aan gebalanceerde teams en instroom.

 

DE CO3-AANPAK

  • Eerst een stevige basis gelegd voor de strategische koers. Door de politietop samen met wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties dilemma’s en ambities in beeld gebracht en vervolgens in interactie met zo’n 600 praktijkmensen uitgewerkt in een praktische en realistische agenda.
  • Het gemeenschappelijke beeld uitgewerkt in visie, grondhoudingen en randvoorwaarden in koersdocument “De Samenleving (B)en Jij”.
  • Bij het doorvoeren van de strategie aangehaakt bij bestaande ontwikkelingen en beleidsadviseurs geholpen bij hun nieuwe rol.

 

TYPISCH CO3

  • Iedereen is een diversiteitsprofessional en wordt dus uitgenodigd om bij te dragen.
  • Van buiten naar binnen én van kijken naar denken naar doen, in een open en interactief traject.
  • Via dilemma’s, verwonderpunten en gezamenlijke ambities met elkaar tot een koers komen.
  • Mensen in beweging krijgen door bijzondere en uitdagende werkvormen en sterke beelden; hen zo helpen hun bijdrage te leveren.
  • Creatieve werkvormen zoals World Café en Belevingstocht.

 

Meer weten over dit traject?

Bel of mail Helma Boerboom:

T: 06-53175372

E: h.boerboom@co3consultancy.nl